Cookie- och integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbsajt hämtar vi upplysningar om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det hämtas upplysningar bör du ta bort dina cookies (se vägledning) och undvika att använda webbsajten. Nedan har vi förklarat vilken slags information som lagras, dess syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till dem.

Cookies

Webbsajten använder ”cookies”, en textfil som sparas på din dator, mobil el. motsvarande, med syftet att känna igen den, komma ihåg inställningar, föra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som t.ex. virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera för cookies (se vägledning).

Om du tar bort eller blockerar cookies kommer annonser kanske bli mindre relevanta för dig och dyka upp oftare. Du kan dessutom riskera att webbsajten inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll du inte kan få tillgång till.

Webbsajten innehåller cookies från tredjeparter som i varierande omfång kan omfatta:

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som på något vis kan hänföras till dig. När du använder vår webbsajt lagrar och behandlar vi en rad olika informationer. Det sker t.ex. genom helt vanligt användande av innehållet, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller enkätundersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, i övrigt använder servicetjänster eller gör köp via webbsajten.

Vi lagrar och behandlar oftast följande uppgifter: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I det omfång du själv ger explicit samtycke till detta och själv knappar in informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Det är oftast i samband med att du skapar ett login eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter inte tas bort av misstag eller på olaga vis, offentliggörs, tappas bort, försämras eller kommer i obehöriga händer, missbrukas eller i övrigt behandlas så att det strider mot lagstiftningen.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikt kommer att vara relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera de servicetjänster du efterfrågat, som t.ex. att skicka nyhetsbrev till dig eller en push-notifikation. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra servicetjänster och innehåll. Förutom det behöver vi även rapportera till förlagen som levererar Fairytells böcker. Denna datainformation används enbart som fakturaunderlag för hur mycket böckerna används hos Fairytell.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras i det tidsrum som är tillåtet enligt lagstiftningen och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på vilken karaktär uppgifterna har och anledningen till att de lagrats. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Utlämnande av uppgifter

Data om hur du använder webbsajten, vilka annonser du får och ev. klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. utlämnas till tredjeparter i det omfång dessa uppgifter är tillgängliga. Du kan se vilka tredjeparter det gäller i avsnittet om ”Cookies” ovanför i texten. Uppgifterna används till att målinrikta annonsering.

Vi använder dessutom olika tredjeparter till lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifter på vägnar av oss och får inte använda dem till egna syften.

Utlämnande av personuppgifter så som namn och e-postadress m.m. kommer bara ske om du ger samtycke till det. Vi använder bara databehandlare i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt bra skydd och som vi har ingått ett databehandlingsavtal med i enlighet med EU:s dataskyddsförordning maj 2018.

I dag använder Fairytell sig av följande tredjeparts-leverantörer (uppdateras löpande): Nets, Mail-Chimp, Facebook. Google, Apple, QuickPay och Hosters.

Inblick och klagomål

Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom alltid invända mot hur uppgifterna om dig används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att det behandlas uppgifter om dig. Om de uppgifter som behandlas om dig är fel så har du rätt till att få dem rättade eller borttagna. Du kan kontakta oss om detta på denna e-postadress: support@fairytell.se. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Utgivare

Webbsajten ägs och publiceras av:

FAIRYTELL IVS
Høffdingsvej 34
2500 Valby
Danmark

Telefon: +45 77 34 00 99
E-post: support@fairytell.se